Nico fierloos// Puur architectuur//
HOE IK TE WERK GA

Werkwijze

Nico fierloos// Puur architectuur//

ONZE WERKWIJZE

Hoe gaan wij te werk en wat levert u dit op

Bij Fierloos Architecten Terneuzen begint elk project met een goede, duidelijke vraagstelling. Deze is van belang voor de verdere uitwerking van het project en vormt de rode draad voor de opgave.  

Samen met de opdrachtgever, en mogelijke belanghebbenden, wordt de vraagstelling ook scherp gesteld om er zeker van te zijn dat deze vanuit het juiste perspectief benaderd wordt. Vanuit deze vraagstelling komt een bepaalde opgave voort, die zeer kritisch wordt bekeken en geanalyseerd. 

Nadat de vraagstelling en opgave duidelijk zijn, zal er vanuit een integraal perspectief gekeken worden naar het gehele project.  

 

Een goed begin is immers het halve werk.  

Nico Fierloos

De benadering van het project

Een integrale aanpak of benadering, gezien vanuit de stakeholders, die samenhangend is en aandacht heeft voor alle leefgebieden. Het betreft hier een allesomvattende, holistische aanpak van de vraagstukken die gemoeid zijn met het project. Daarbij komt een organisatorisch aspect van integraliteit, waarin wij als professionals met elkaar samenwerken en processen, werkwijze en expertise op elkaar afstemmen om tot een gezamenlijke aanpak voor de opdrachtgever te komen.  

Deze integrale aanpak is van belang om daadwerkelijk alle stakeholders in kaart te brengen en te bedienen. Dat is ook de kern bij Nico Fierloos; dienstverlenend, luisterend, meer algemene waarde genereren en met oog voor de toekomst.  

Het moet werken……en goed voelen.  

Waarin zijn wij onderscheidend?

Wij gaan voor een conceptuele benadering. Dit houdt in dat wij abstracte problemen kritisch kunnen benaderen, en deze om kunnen zetten naar concrete oplossingen. Dankzij onze decennialange ervaring op het gebied van projectontwikkeling, bouwen en de maatschappelijke vraagstukken die hieraan gekoppeld zijn, kunnen wij voor nagenoeg elk project een holistische oplossing bieden.  

Wij kijken altijd mee naar oplossingen die ‘out of the box’ zijn. Geen modieuze architectuur maar altijd een tijdloos design. We zoeken naar de beste oplossing en niet naar de makkelijkste. In het gehele proces hebben wij aandacht voor de gebruiker en stellen wij ons voor de opdrachtgever op als gids in het ‘bouwmoeras’.  

Naast de integrale aanpak en de conceptuele benadering, biedt onze werkwijze ook een blik op de ‘Total Cost of Ownership’ van het project. Afgekort TCO, houdt in dat wij kijken naar de gehele economische levensduur en cyclus van het project.  

Hierbij kijken wij niet enkel naar de aanschafkosten van het project maar ook zeker naar de kosten voor het bezit gedurende de gehele levenscyclus/gebruikscyclus.  

Van het idee, tot aan het concept, tot de ontwikkeling en realisatie, Fierloos Architecten Terneuzen.

Enkele voorbeelden van kosten die onderdeel zijn in deze benadering:

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen